Hoogzand/Straatzand

Hoogzand, (ook wel straatzand, klapzand, aanvulzand, bestratingszand of ophoogzand) heeft een grove korrelverdeling en is daardoor goed waterdoorlatend, wat belangrijk is bij straatwerk.

Door de grove korrelverdeling is straatzand ook goed af te rijen (egaliseren, afvlakken met een lange lat), waardoor het een drainerende en stabiele ondergrond vormt onder straatwerk.

Het straatzand is gezeefd en hierdoor vrij van schelpjes, steentjes, leem en kleideeltjes.