Schoon puin afval

ACCEPTATIEVOORWAARDEN

Toegestaan

  • Bakstenen, natuursteen, beton, cement, metselwerk, dakpannen, tegels
  • Puin van containerparken, particulieren


Niet toegestaan

  • Asbesthoudende platen (eterniet), vrij asbest, isolatiemateriaal
  • Niet inerte producten zoals hout, papier en karton, isolatie, rubber, restafval, gipsplaten, gewapend beton, kalkafval
  • Gevaarlijke en toxische stoffen
  • Keramiek en keramische tegels
  • Asfalt, gyproc en ytongg
  • Meer dan 10% grond
  • Vreemde voorwerpen die de recyclage en de verwerking kunnen verhinderen.

Bij Lesley Balk kunt u altijd terecht, zonder milieupas!

Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.


* Bij aanbiedingen van schoon puin afval minder dan € 9,00 euro hanteren wij een standaard prijs van minimaal € 9,00 euro incl. BTW