Groenafval

ACCEPTATIEVOORWAARDEN

OMSCHRIJVING


Toegestaan

  • Takken en boomstronken
  • Gemengd tuinafval, snoeihout (takken)
  • Planten
  • Gras/Graszoden
  • Bladeren
  • Wortels


Niet toegestaan

  • Gevaarlijke stoffen
  • Recycleerbare stoffen (zoals papier en karton, glas-, bouw- en sloopafval, kunststof, folie, rubber en aarde)
  • Riet (dakafval)
Bij Lesley Balk kunt u altijd terecht, zonder milieupas!

* Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & Containerverhuur zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.