C-Hout

ACCEPTATIEVOORWAARDEN
OMSCHRIJVING
Geïmpregneerd hout (verduurzaamd), (spoor)bilzen en hout dat langere tijd in het water heeft gestaan.


Toegestaan

Onder C-hout wordt verontreinigd hout verstaan. Dit is hout bewerkt met chemische of organische stoffen, geïmpregneerd hout zoals:

  • Tuinhout
  • Met loodverf belast hout (vb. ramen)
  • (Spoor)bilzen


Niet toegestaan

  • Vreemde voorwerpen zoals stenen, beton, isolatiemateriaal, teer… Die de verwerking kunnen hinderen.
  • Vers hout, wortels
Bij Lesley Balk kunt u altijd terecht, zonder milieupas!

* Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & Containerverhuur zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.