Bouw -en Sloop


ACCEPTATIEVOORWAARDEN

OMSCHRIJVING

Recyclebaar afval dat vrijkomt bij het bouwen, slopen en/of renoveren van bouwwerken. Het is geen huishoudelijk afval. Uw bouw- en sloopafval wordt op een efficiënte manier gesorteerd en kan voor het merendeel hergebruikt worden.


Toegestaan

 • Kunststoffen
 • Hout
 • Papier/Karton
 • Gips
 • Metalen
 • Puin (niet verontreinigd)
 • Zand/Grond (niet verontreinigd)


Niet toegestaan

 • KCA (chemisch (gevaarlijk) afval)
 • Asbesthoudend of Asbest lijkende materialen
 • Autobanden
 • Bruin- en Witgoed
 • Matrassen*
 • Dakleer
 • Grofvuil/Huisraad
 • Riet Bouw- en Sloop

* hiervoor geldt een naheffing van €40,00 euro per stuk!


Bij Lesley Balk kunt u altijd terecht, zonder milieupas!

* Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & Containerverhuur zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.