B-Hout

ACCEPTATIEVOORWAARDEN
OMSCHRIJVING
Behandeld hout, of een mix van onbehandeld en behandeld hout.


Toegestaan

 • Hardboard
 • Zachtboard
 • Geplastificeerde houtsoorten
 • Spaanplaat
 • Vezelplaat
 • Geperst hout
 • Houten meubels (geen rotan) vrij van bekleding en vervuiling
 • Geschilderd hout; deuren; kozijnen
 • Spijkers toegestaan


Niet toegestaan

 • Gevaarlijk afval
 • Bouw- en Sloopafval
 • Bedrijfsafval
 • C-Hout
 • Trespa
 • Houtwolcementplaat
 • Verbrand hout
 • Verontreiniging van het hout met andere afvalstoffen zoals textiel, zand, puin grond, dakbedekking, papier, metalen, golfplaat, kunststoffen, glas e.d.
 • Dukdalfhout
 • Rooi- en snoeihout/vers hout
 • Rottend of schimmelend hout
 • Hout stof
 • Hand- en sluitwerk, spijkers, schroeven of bouten groter dan 10mm doorsnee evenals S-haken.

Bij Lesley Balk kunt u altijd terecht, zonder milieupas!

* Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & Containerverhuur zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.